Available courses

Deze training geeft geüniformeerde medewerkers meer tools om discriminatie te herkennen en en leer ze discriminatie te erkennen en te weten wat te doen/hoe te handelen bij discriminatie

In deze training leer je het verhelderen van cultuur en communicatie, verbaal en non-verbaal communicatie, interculturele communicatie en interpretaties. Verder wordt er aandacht besteedt aan het aanreiken van kennis en vaardigheden die benodigd zijn in het uitvoeren van werkzaamheden in een cultuur diverse omgeving, het naar voren halen van onbewuste voorkeuren, vooroordelen, stereotypering en automatische aannemers die een rol kunnen spelen bij interculturele communicatie. Je krijgt concrete handvatten mee om werkzaamheden inclusiever te maken. 

In deze training leer je het aanreiken van kennis en vaardigheden die benodigd zijn in het uitvoeren van werkzaamheden in een cultuur diverse omgeving. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan het naar voren halen van de onbewuste voorkeuren, vooroordelen, stereotypering die een rol kunnen spelen bij het uitvoering van deze werkzaamheden en worden er concrete handvatten meegeven om werkzaamheden inclusiever te maken. 

Via een 6-tal meldroute voorbeelden worden verschillende vormen van discriminatie toegelicht en de stappen die je kunt zetten in het melden van discriminatie bij Art. 1 MN. Zo kun je hier een algemene meldroute vinden, maar ook een meldroute gericht op ongedocumenteerde kinderen, de arbeidsmarkt, moslim, LHBTIQ+ en horeca. 


De gelijkebehandelingswetgeving en het strafrecht geven de juridische kaders wanneer er sprake is van verboden en/of strafrechtelijke discriminatie. Tijdens de introductiecursus gelijkebehandelingswetgeving maakt men kennis met deze wetgeving en leert men de wetgeving toe te passen op verschillende concrete casussen. Let op: dit is niet een volledige training, maar geeft je inzichten in de basis trainingsopzet van deze introductie cursus. In deze training zul je aan de slag gaan met deze belangrijke onderwerpen. Met assertiviteit en weerbaarheid doelen wij op het op een rustige manier voor jezelf zorgen en opkomen (en de rechten van anderen te respecteren). Je bent in staat om je behoeften, gedachten en gevoelens open, eerlijk en direct te uiten. 


In deze tutorial wordt er aandacht besteed aan het melden van discriminatie incidenten door de LHBTQI community via het meldplatform (WijBlijvenOnszelf) van de LHBTQI. Er wordt besproken waarom melden nut heeft en wat de stappen zijn om een melding te doen. 

Wat is 'privilege'? In deze korte cursus bieden we je tekst en uitleg. 

Discriminatie is een gevoelig onderwerp. Confrontaties over discriminerend taalgebruik of gedrag escaleren snel – de emoties lopen hoog op. Deze training biedt in drie aansluitende modules meer inzicht in de impact en gevolgen van ervaringen met discriminatie. Er wordt verhelderd hoe veiligheid een rol speelt in reacties op discriminatie en hoe de betrokken partijen dit kunnen navigeren.Site-mededelingen

(There are no discussion topics yet in this forum)