Available courses

Welkom bij de training Assertiviteit en Weerbaarheid.

In deze training zul je aan de slag gaan met deze belangrijke onderwerpen. Met assertiviteit en weerbaarheid doelen wij op het op een rustige manier voor jezelf zorgen en opkomen (en de rechten van anderen te respecteren). Je bent in staat om je behoeften, gedachten en gevoelens open, eerlijk en direct te uiten. 


In deze tutorial wordt er aandacht besteed aan het melden van discriminatie incidenten door de LHBTQI community via het meldplatform (WijBlijvenOnszelf) van de LHBTQI. Er wordt besproken waarom melden nut heeft en wat de stappen zijn om een melding te doen. 

Wat is 'privilege'? In deze korte cursus bieden we je tekst en uitleg. 

Welkom bij de training Perspectieven op discriminatie.

Discriminatie is een gevoelig onderwerp. Confrontaties over discriminerend taalgebruik of gedrag escaleren snel – de emoties lopen hoog op. Deze training biedt in drie aansluitende modules meer inzicht in de impact en gevolgen van ervaringen met discriminatie. Er wordt verhelderd hoe veiligheid een rol speelt in reacties op discriminatie en hoe de betrokken partijen dit kunnen navigeren.